PROIECT 3 – „Platforma inovativa pentru furnizarea si managementul serviciilor publice in orasele inteligente – SMART HUB”

Logo_UE_color
sigla_guv_coroana_albastru_fundal alb
Logo_color_SM_slogan
Logo_IS_color

PROIECT 3 – Platforma inovativa pentru furnizarea si managementul serviciilor publice in orasele inteligente – SMART HUB

Componenta 1
PROIECT TEHNOLOGIC INOVATIV PT REGIUNI MAI PUTIN DEZVOLTATE (Fara Bucuresti-Ilfov)
Axa Prioritară
Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice şi dezvoltării afacerilor
Operaţiunea
Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institute de CD şi universităţi, în scopul inovării de procese şi de produse în sectoarele economice care prezintă potenţial de creştere
Schema de ajutor de stat
FINANŢAREA ACTIVITĂŢILOR DE CERCETARE-DEZVOLTARE ŞI INOVARE (CDI) ŞI A INVESTIŢIILOR ÎN CDI PRIN PROGRAMUL OPERAŢIONAL COMPETITIVITATE (POC)


Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați: www.fonduri-ue.ro


Investim în viitorul tău!
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională
prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro